Peer2Peer aanpak

Peer2Peer aanpak

In een leergemeenschap draagt Peer2Peer bij aan een positieve leer-, leef- en werkomgeving. De Peer2Peer aanpak helpt leerlingen nog beter te worden en is tevens een middel om leerachterstanden op een plezierige manier in te lopen.

Peer2Peer aanpak: voordelen van de Peer rol

De Peer2Peer methode levert een kwaliteitsimpuls voor iedere school. Studenten en leerlingen ontdekken hun begeleidende en coachende talenten en leren die in te zetten. Ze worden er ook in getraind. Leerlingen die een Peer rol vervullen verwerven aanzien binnen de school, wat goed is voor hun zelfvertrouwen. In de intervisie-bijeenkomsten die bij de systematiek horen, leren ze nieuwe vaardigheden van en met elkaar.  Ze reflecteren er op hun rol en helpen elkaar aan oplossingen bij kwesties.

Peer2Peer aanpak: voordelen van de begeleiding

Leerlingen en studenten die begeleid worden krijgen met een Peer niet alleen een studiemaatje en een rolmodel, ze krijgen er ook extra binding met het leerproces door. Door de lage drempel kunnen ze vaak ook met hun ‘problemen met het leven’ terecht bij de coachende medeleerling of student. De school, hun thuis voor overdag, wordt er een stuk vriendelijker en veiliger door. En wie weet willen ze zelf het komende jaar ook Peer Tutor of Peer Buddy worden.

Peer2Peer aanpak: voordelen voor docenten

Ook voor docenten levert de inzet van Peers voordeel op. Zo brengt de Peer2Peer aanpak verlichting bij begeleidingstaken, waardoor je meer tijd krijgt om andere dingen op te pakken. De Docentcoaches, de docenten die de Peer2Peer systematiek op hun school begeleiden, krijgen door het volgen van de Peer2Peer training nieuwe vaardigheden en inzichten. Bovendien levert een training in de Peer2Peer aanpak docenten professionaliseringsuren op die zij kunnen registreren in het Lerarenregister!