Peer-coaching voor docenten

Peer-coaching als onderdeel van een professionele leergemeenschap

Peer-coaching kan voor docenten een krachtig instrument zijn om verdere professionalisering van het onderwijs te bevorderen. Veelal wordt peer-coaching dan ingebed als onderdeel van de ‘school als professionele leeromgeving’ (PLC, professional Learning Centre).

Voorkom uitval van nieuwe docenten

Daarnaast wordt Peer-coaching meer specifiek ingezet om de substantiële uitval (soms zelfs >25%) van nieuwe docenten te voorkomen. Peer-coaching werkt dan op twee fronten: het versterkt het gevoel van binding bij de organisatie en het verhoogt de bekwaamheid van de nieuwe docent.

Effectieve coaching leidt tot een blijvende verandering in gedrag van docent > dat leidt tot beter leren van leerlingen

Ons aanbod

Peer2Peer adviseert onderwijsinstellingen met het opzetten van peer-coaching voor docenten en verzorgt trainingen voor effectieve coachingsgesprekken. Wij bieden programma’s om de uitstroom van nieuwe docenten te beperken of te voorkomen. Wij begeleiden onderwijsinstellingen met de vorming van een professionele leergemeenschap.