Effect op het leerproces

Bij een leerling die de Peer rol vervult, zal de leerstof nog beter beklijven. In de Leerpiramide van Bale wordt duidelijk hoe dat precies  werkt. Zo blijkt dat door anderen de lesstof uit te leggen, je zelf het beste leert.

piramide-goed

Ook de leerling en student met achterstanden heeft baat bij de ondersteuning die een Peer biedt. Niet alleen wordt hulp aangereikt bij achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, de affiniteit met de opleiding neemt toe naarmate ook het succes toeneemt. Ook een minder goede leerling of student, die wordt uitgedaagd om iets aan een ander over te dragen, groeit in kennis en vaardigheid.