Peer2Peer methode

Peer2Peer methode

De Peer2Peer methode zorgt voor onderwijs waar leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces. Leren doe je immers het beste samen: van en met elkaar.

Een Peer2Peer school laat de Peer2Peer methode aansluiten op de beleidsvisie van de onderwijsinstelling en zorgt voor een brede acceptatie bij alle geledingen van de instelling. Op een Peer2Peer school worden de uitgangspunten van de methodiek onderschreven door docenten, ouders, leerlingen en studenten. De methode wordt breed verankerd door de training van de Docentcoaches, de Peers, de intervisie, de jaarlijkse evaluatie en bijstelling en de nascholing.

De implementatie van de Peer2Peer methode verloopt via een gestructureerd stappenplan. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn draagvlak, inbedding van de methode in de onderwijsvisie en professionele opleiding en begeleiding van de leerlingen/studenten en docenten. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

Stap 1    De oriëntatiefase en het verwerven van draagvlak
Stap 2    Het uitwerken van het Plan van Aanpak
Stap 3    De werving, selectie en training
Stap 4    Uitvoering en begeleiding
Stap 5    Evaluatie en actualisering