Voortgezet onderwijs

Op veel plaatsen in het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van de Peer2Peer methode. Peers staan dichter bij elkaar als het gaat om hun taal, cultuur en communicatie. De drempel om ervaringen met elkaar te delen is laag en oudere Peers zijn de rolmodellen voor jongerejaars. Leerlingen leven hun school in een 24-7 setting. Ze komen elkaar overdag constant tegen: in de lessen, op de gang, in de aula of op het plein. Maar ook geregeld daarbuiten. ‘School’ is voor hen niet beperkt tot een lesrooster. De Peer2Peer begeleiding kent in het VO verschillende rollen. De belangrijkste zijn de Peer Leader, de Peer Tutor en de Peer Buddy.

Peer
Leader

Peer
Tutor

Peer
Buddy