Peer2Peer Rotterdam

Peer2Peer Rotterdam

Peer2Peer is een onderwijsbureau gevestigd in Rotterdam. Peer2Peer werkt aan onderwijs waar leerlingen en studenten worden uitgedaagd actief betrokken te zijn bij het leerproces en verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf en voor anderen. Leren doe je immers het beste samen: van en met elkaar. In een veilig leer- en leefklimaat kan een school zich ontwikkelen tot een lerende onderwijsorganisatie waarin jongeren en docenten elkaar respecteren, inspireren en coachen.

Peers kunnen klasgenoten zijn, ouderejaars of collega’s. Binnen de Peer2Peer methode werken Peers systematisch met elkaar samen, op basis van gelijkwaardigheid en in verschillende rollen. Iedereen die bij de Peer2Peer aanpak betrokken is, wordt er beter van: de school, de leerkrachten en de leerlingen. Leerlingen en studenten die zich aanmelden voor een Peer begeleidingsrol worden zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. Docenten krijgen zo ruimte voor andere taken. Peers geven een extra impuls aan een gezond sociaal klimaat en de kwaliteit van het onderwijs. Peer2Peer stimuleert zoveel meer dan leren alleen!

De voordelen van de Peer2Peer aanpak op een rij:

 • Het beperken van voortijdig schoolverlaten
 • Groei van het zelfvertrouwen
 • Op weg helpen van eerstejaars in de nieuwe schoolomgeving
 • Voorkomen en verhelpen van achterstanden
 • Conflictbemiddeling door Peers
 • Steunmaatje bij persoonlijke problemen
 • Voorkomen van pesten
 • Bevorderen van de veiligheid in en om de school
 • Verbeteren van studieresultaten
 • Hulp bij huiswerk maken, plannen en voorbereiden op toetsen
 • Ondersteunen van jongeren met een beperking
 • Geven van voorlichting over een studierichting

Het Peer2Peer certificaat geeft een leerling bovendien een voorsprong bij de intake van een vervolgopleiding of een baan!