Internationale Schakelklassen

Voor Internationale Schakelklassen heeft Onderwijs is Meer een specifieke variant van de Peer Buddy ontwikkeld: de Peer Buddy Nieuwkomer.

Nederland heeft te maken met een grote stroom arbeidsmigranten en vluchtelingen. Een deel van deze nieuwkomers is onder de 18 jaar en heeft, ongeacht hun verblijfsstatus, recht op een passende plek in het onderwijs. Wat ook hun achtergrond is, nieuwkomers die onderwijs volgen hebben vaak de eerste jaren extra begeleiding nodig. Hierbij gaat het niet alleen om hulp bij het leren van de taal, maar ook om het wennen aan een ander schoolsysteem en de gewoonten en gebruiken in Nederland. Het opvangen van de stroom nieuwkomers doet een beroep op de capaciteit, flexibiliteit en creativiteit van scholen en specifiek van de Internationale Schakelklassen (ISK).

De Peer Buddy Nieuwkomer is vaak een ouderejaars die zich al een plaats heeft verworven in het reguliere onderwijs. Als geen ander weet hij/zij wat er nodig is om een nieuwkomer zich thuis te laten voelen, de weg in de maatschappij te wijzen en om te integreren in het Nederlandse onderwijs. Door de inzet van deze specifieke Peer Buddy Nieuwkomer rol wordt de school sneller als veilig ervaren en wordt ‘iets doen voor een ander’ als heel normaal gezien. De Peer Buddy Nieuwkomer helpt de Nederlandse taal beter te beheersen en is de gids bij het wennen aan andere gewoonten in een nieuwe cultuur. Een Buddy geeft de protegé het gevoel er niet alleen voor te staan en is een eerste, solide maatje in een nieuw land.

En dat de Peer Buddy Nieuwkomer hierdoor zelf ook groeit mag duidelijk zijn. Goed getraind in begeleidingsvaardigheden nemen ook metacognitieve vaardigheden toe. Zelfreflectie, zich leren verplaatsen in een ander, zorgvuldige communicatie en het besef een rolmodel te zijn: het zijn allemaal vaardigheden die het zelfvertrouwen bevorderen.

En de school wordt veiliger en samenhangender door de verticale en horizontale netwerken die met de inzet van een Peer Buddy Nieuwkomer ontstaat.

Peer Buddy
Nieuwkomer