Visie

Peer2Peer werkt aan onderwijs waar leerlingen en studenten worden uitgedaagd actief betrokken te zijn bij het leerproces en verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf en voor anderen. Leren doe je immers het beste samen: van en met elkaar. In een veilig leer- en leefklimaat kan een school zich ontwikkelen tot een lerende onderwijsorganisatie waarin jongeren en docenten elkaar respecteren, inspireren en coachen.

Een internationaal erkende methode

Peer Coaching, Peer Learning, Peer Assisted Learning, Peer Support, Peer Feedback  of Peer Tutoring: samenwerkend leren heeft over de hele wereld vele namen. Maar onder die verschillende namen gaat steeds hetzelfde fenomeen schuil: je leert van en met elkaar. Internationale deskundigen op het gebied van het onderwijs, zoals Marzano en Fullan, nemen coöperatief leren op in hun short list van effectieve onderwijsmethoden. In het onderwijs in de Engelssprekende landen is Peer2Peer een wijd verbreid en succesvol fenomeen. Daarom neemt Learning Lab het initiatief om een Internationale Peer2Peer community op te richten. Practice what you preach, want ook binnen onze eigen organisatie leren wij graag van elkaar en met anderen.

international-peer2peer