MBO

Veel leerlingen uit het vmbo en havo-3 gaan naar een ROC. De aansluiting tussen vo en mbo is niet altijd perfect. Een belangrijk verschil is dat van een ROC-student veel meer zelfstandigheid wordt verwacht. Mede daardoor is de uitval in het MBO te groot: zo’n dertig procent haalt de eindstreep niet. Ouderejaars, als ervaringsdeskundigen, zijn een steun van belang om ongediplomeerde uitstroom te verminderen.

Zo kunnen Peer Tutoren worden ingezet om al voor de overstap naar het MBO contact te leggen met toekomstige studenten, die dan nog op het voortgezet onderwijs zitten. Dat gebeurt op de open dagen van het ROC, maar ook soms tijdens LOB-projecten die in de examenklassen van het vo worden gedraaid. Verbinding maken is een belangrijke voorwaarde om de kloof tussen de onderwijssectoren te dichten en met de inzet van Peers lukt dat sneller en beter.

Peer
Tutor

Peer
Buddy

Peer
Mentor