Trainingen

De trainingen

 

De training Docentcoach

De training Docentcoach wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren Trainer-coaches van Learning Lab. In het totaal beslaat de training voor Peer2Peer Docentcoach vijf gespreide dagdelen.

De Docentcoaches worden getraind in specifieke coachings- en begeleidingsvaardigheden. Na het volgen van de training zijn de deelnemers bekend met de methoden en principes van de Peer2Peer aanpak. De docenten zijn na deze training in staat om desgewenst zelf de leerlingen en studenten van hun school op te leiden voor de verschillende rollen. Tijdens de training worden diverse activerende didactische werkvormen gehanteerd voor het aanleren van essentiële vaardigheden op het gebied van coaching en begeleiding. Een reis langs het theoretisch fundament dat onder Peer2Peer ligt geeft meer inzicht in het hoe en waarom ervan. En ook belangrijk: een halve dag wordt aandacht besteed aan het effectief begeleiden van de leerlingen en studenten, onder meer door intervisie.

De training Docentcoach is een ‘train de trainer’ opleiding, die door Registerleraar gewaardeerd is op 28 RU punten. Registerleraar heeft met het veld de professionele standaard ontworpen die de bekwaamheidseisen en normen beschrijft waar de beroepsgroep voor staat.

 

De training voor leerlingen en studenten

Peers die graag een van de Peer rollen willen vervullen, worden getraind in sociale, communicatieve en begeleidingsvaardigheden. Ze leren zich in te leven in de situatie van de leerlingen die zij begeleiden en te verkennen aan welke vorm van begeleiding behoefte bestaat.

De training om een van de Peer rollen te vervullen luistert nauw en is een belangrijke voorwaarde om de Peer rol goed
te kunnen uitoefenen. Daar hoort ook bij dat aanstaande Peers leren de grenzen van hun rol te herkennen. Ze weten bij welke problemen de hulp van anderen moet worden ingeroepen, zoals de mentor of iemand van het Zorgadviesteam.

De Peer Training beslaat drie dagdelen en wordt in principe gegeven door een daartoe opgeleide Docentcoach. De opgeleide Peers komen minimaal eens per maand bij elkaar voor intervisie onder begeleiding van een Docentcoach. Tijdens deze intervisie staan de Peers stil bij ervaringen, handelingen en dilemma’s en reflecteren op het eigen handelen en geven feedback op het handelen van de ander.