De scholen zijn weer begonnen

  • 23 augustus 2016
150 150 Peer2Peer

De scholen zijn weer begonnen

Wie kent deze slogan niet. Als banner hangt hij boven de rijbaan naast mijn straat. Een waarschuwing aan verkeersdeelnemers dat scholieren zich weer in het verkeer storten met hun gedachten aan hun school of uitsluitend oog hebben voor hun mobiel.

banner-600x330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achter deze slogan gaat ook een andere wereld schuil. De schoolwereld van het onbekende. Hoe zullen de nieuwe leerkrachten zijn? En de klasgenoten. Zal het lesrooster mee- of tegenvallen? Op zo’n moment gaan mijn gedachten terug naar mijn start op de basis school. Een klas met ruim 40 kinderen die allemaal opzagen tegen de leerkracht. Vragen durfden we niet te stellen want hoe zou erop gereageerd worden door meester Jansen.

Bij de start op de HBS heb ik daardoor 3 weken niet geweten hoe de gradenboog gebruikt moest worden terwijl het in de eerste les was uitgelegd door de wiskundedocent. Ook mijn klasgenoten durfden vragen niet te stellen waardoor de vele onvoldoendes bij het eerste proefwerk boven tafel kwamen. En dat lag natuurlijk niet aan de docent!!

Neem dan mijn kleindochter Sofie van 6 jaar

Toen zij startte in groep 1 op haar nieuwe basisschool kreeg ze niet uitsluitend twee deeltijdjuffen maar ook direct een tutor.  Een leerling uit groep 5 die Sofie  direct gerust stelde en alle vragen ging beantwoorden waar zij mogelijk tegenaan zou lopen. Ze kwam de eerste schooldag blij thuis en had haar mond vol over haar vriendje uit groep 5. Een jaar lang heeft hij haar bij bepaalde vakken geholpen, was er op het schoolplein voor haar en hielp haar bij de eerste stappen naar de naschoolse opvang. En dan vergeet ik veel want ze heeft niet altijd alles verteld. Het was immers voor haar een automatisme dat hij er was. En dat gold ook voor alle andere kinderen uit haar groep met hun tutor, een jongen of meisje uit een hogere groep.

Veel leerlingen stappen ook dit jaar weer hun onbekende onderwijswereld in

Op de basisschool, het vervolgonderwijs, het mbo, hbo maar ook bij de start op de universiteit is veel onbekend . Onbekendheid met de school, de regels en de omgang onderling  maakt leerlingen vaak ook onnodig onzeker. Onderzoeken hebben aangetoond dat binnen 1 maand studenten stoppen met hun studie omdat zij geen aansluiting vinden met docenten, medestudenten en zich vaak verloren voelen op zo’n nieuwe opleiding.

Inmiddels is mijn kleindochter Sofie aangekomen in groep 3. De leerlingen uit alle groepen kennen elkaar en spelen met elkaar op het schoolplein. Ze krijgt dit jaar een nieuwe tutor uit groep 7. Bij een tutor kun je terecht met je vragen die je aan een docent niet stelt.

Had ik deze ook maar gehad op mijn basisschool en op het vervolgonderwijs. Het zou mij beter door het onbekende hebben geholpen en meer steun hebben gegeven tijdens mijn onderwijscarrière.  Laat de slogan nog vele jaren haar werk doen. Een scholier moet veilig naar school kunnen gaan maar zich ook veilig voelen binnen school. Veilig door vertrouwen, empathie, steun, warmte en begeleiding. Een goede tutor betekent daarin veel blijkt ook zo mooi uit het voorbeeld van Sofie.

Edward van der Zwaag, 23 augustus 2016