Tijd en ruimte voor een reset van je onderwijssysteem?

  • 10 augustus 2021
150 150 Peer2Peer

Tijd en ruimte voor een reset van je onderwijssysteem?

Het zware schooljaar ’20-’21 zit erop. Voor alle betrokkenen bij het onderwijs is het buffelen geweest, maar de welverdiende zomervakantie is gehaald. Zorgen over de voortgang van de lessen in een stroef coronaregiem hebben even plaats mogen maken voor sores over de voortgang in stramme files op zwarte zaterdagen. Enjoy!

Het is een jaar met wisselende coulissen geweest. Het schommelde heen en weer tussen het leven met beperkingen en het creatief zoeken naar ruimte. Het was niet echt zo’n jaar om lang na te denken over andere onderwijsvernieuwingen, naast alle intensieve ingrepen als afstandsonderwijs en opvang voor kwetsbare leerlingen. De meest basale dingen waren al lastig genoeg om te realiseren. Er moest soms zelfs afgeschaald worden bij eerder omarmde onderwijskundige hoogstandjes.

Inmiddels is er weer wat meer lucht gekomen. Het oude normaal is weer in beeld en iedereen hunkert naar gewoon weer onderwijs geven en krijgen. Maar is alles bij het oude laten dan daarvoor de enige optie? Er zijn het afgelopen jaar nieuwe methodes uitgeprobeerd en veel scholen hebben creatieve antwoorden gevonden op eerder niet gestelde vragen. Moeten we die creativiteit nu weer op water en brood laten verdwijnen achter sloten en grendels?

Met vertrouwen in het recent bewezen anticipatievermogen van docenten, studenten en leerlingen, is het juist nu de tijd om nieuwe rust te gaan vinden in een vernieuwd normaal. De boel is aardig opgeschud geweest en dus lijkt er ruimte om met visie kritisch te kijken naar de onderwijsdoelen en -methoden. Doen we nog de goede dingen en doen we die goede dingen goed genoeg?

In een rondgang langs de Peer2Peer-scholen hebben we gemerkt dat er op verschillende plaatsen stug is doorgezet met peercoaching. Soms live, soms op afstand. Bij andere leeft de methodiek nog volop, maar is het in het woelige jaar geleidelijk weggezakt en overruled door andere zaken die dwingend om voorrang vroegen. En bijna overal is al weer een begin gemaakt met de werving van de nieuwe peercoaches.

Peer2Peer is alive and kicking. Peercoaching is ook voor ‘nog-niet-P2P’-scholen een prachtig instrument om studenten en leerlingen in hun kracht te zetten. En niet te vergeten: de docenten. Peer2Peer helpt bij het vinden van nieuwe antwoorden op eerder gestelde onderwijsvragen. Juist nu is het de perfecte periode om tijd en ruimte te vinden voor het ontwikkelen van een nieuwe gewoon.

Ook Peer2Peer HQ is de afgelopen maanden zich weer gaan bezinnen op een creatief anders voor de komende tijd. Met behoud van wat onvervreemdbaar is natuurlijk. Binnenkort laten we dat graag aan jullie zien. Want er zit weer een P2P Najaar-netwerkconferentie aan te komen. Houd onze publicaties en website in de gaten! Tot snel weer.

Dirk J. van der Spoel
Bestuursadviseur P2P