Het Coornhert Lyceum: nieuwsgierig, belangstellend en meelevend

  • 7 december 2018
150 150 Peer2Peer

Op de website van het Coornhert Lyceum staat te lezen: Op het Coornhert hebben we oog en oor voor elkaar. Je wordt er gezien en gekend. We luisteren naar elkaar. We zijn nieuwsgierig, belangstellend en meelevend.
Zou dat ook de reden zijn dat zij werken met Peer2Peer? Wij vroegen het Desmond Gods, docent wiskunde en Peer2Peer coördinator.

‘Ja, het klinkt natuurlijk prachtig, maar het is een ingewikkeld proces. Toch streven wij er elke dag naar om oog te hebben voor iedere afzonderlijke leerling. En hoewel dat er op onze school 1700 zijn, durf ik te zeggen dat we hierin slagen. Als mentoren hebben we ook veel contact met het thuisfront. We vinden het belangrijk dat ouders weten wat er speelt op school en dat wij omgekeerd zijn geïnformeerd als er thuis iets aan de hand is. Er wordt echt wel iets verwacht van de mentoren.’

Tijdens de mentorlessen wordt een speciaal programma gevolgdop het Coornhert Lyceum. Naast de aandacht voor de sociale aspecten is er ook ruimte voor het bevorderen van de studievaardigheden van de leerlingen. De Peer Leaders zijn regelmatig aanwezig tijdens de mentorlessen.
Dit geeft de brugklassers een vertrouwd gevoel en de bovenbouwleerlingen meer verantwoordelijkheid. Zo groeien ze beiden. Gods: ‘Vanzelfsprekend is de band tussen de leerlingen en Peer Leaders anders dan die tussen de leerlingen en mentoren. De Peer Leaders staan dichterbij de jongere leerlingen, begrijpen hun leefwereld beter en spreken (letterlijk) dezelfde taal. Zo hebben brugklassers bij de Peer Leaders meer het gevoel zichzelf te kunnen zijn en in hun eigen (straat)taal te kunnen praten.’

De Peer Leaders geven in gesprekken met ‘hun pupillen’ wel aan dat zij, wanneer dat nodig is, besproken zaken delen met de betreffende mentor. Zij zijn tenslotte zelf ook nog kinderen en soms zijn problemen te groot om die zelf op te lossen. Gods: ‘De Peer Leaders worden goed getraind en toegerust voor zij aan de slag gaan. Binnen Peer2Peer is er een ‘train de trainer’ constructie. Inmiddels zijn er verschillende docenten in staat nieuwe Peer Leaders op te leiden. Zodra de leerlingen officieel Peer Leader zijn, is er regelmatig contact met de mentoren en de coördinator. Het is van belang steeds te checken of alles soepel verloopt.’

Op het Coornhert Lyceum bemerken leraren absoluut het effect van Peer2Peer. De nieuwe leerlingen voelen zich niet zo verdwaald en raken sneller vertrouwd met de school. Daarom wil de school volgend jaar het Peer2Peer programma gaan uitbreiden en ook Peer Tutoren gaan opleiden. Zo hoopt het Lyceum hun leerlingen nog beter te kunnen voorbereiden op de toekomst.