Het Saenredam College in beweging

  • 7 december 2018
150 150 Peer2Peer

Het Saenredam College in Zaandijk is midden in een belangrijke transitie. De veranderingen hebben grote impact op de leerlingenpopulatie en het curriculum van de school. Niet in de laatste plaats doen de benodigde veranderingen een nog ruimer appel op het vaktechnisch en didactisch vermogen van het docententeam.

Wat is er precies aan de hand? Als er één school is die de eb en vloed van de leerlingenstromen aan den lijve heeft ondervonden, dan is het wel het Saenredam. Ooit in de jaren tachtig van de vorige eeuw gestart als een scholengemeenschap voor mhv, bestond het aanbod van het college de laatste 10 jaren uit vmbo b/k en tl. Daarnaast heeft de school een ISK. Begin dit jaar besloot OVO, het bevoegd gezag van het Saenredam, om het college in 2019 terug om te vormen naar een school voor mavo-havo. Ook nu weer is dit besluit ingegeven door de veranderende leerlingenstromen, met name door de roep om meer havo in de Zaanstreek.

Over wat dat betekent voor de school sprak ik met directeur Marijke Hendriks en de Afdelingsleider van het 1ste leerjaar Tineke Keuning. En natuurlijk over welke rol Peer coaching gaat spelen in deze turbulente tijden.

Alle leerlingen trainen

Hét hoofdonderwerp was vanzelfsprekend dat laatste: welke positie krijgt Peer2Peer coaching straks in de nieuwe opzet van de school? Een aanzienlijk grotere, was het eenduidige antwoord. Het Saenredam is van plan Peer coaching als een consoliderende factor in te zetten voor de sociale veiligheid in en buiten de school. In het visiedocument dat onder de ingezette ontwikkeling is gelegd, stelt de schoolleiding dat alle leerlingen daarom een training zullen krijgen in de principes die achter Peer coaching zitten. Een beter instrument om Peer coaching stevig te verankeren is er eigenlijk niet. En het sluit nauw aan bij het nieuwe onderwijsconcept dat het Saenredam voorstaat. De borging van Peer coaching valt straks ook op te maken uit de nieuwe opzet van het lesrooster: daarin krijgt Peer coaching onbetwiste ruimte.

De school is dit nieuwe jaar naast de Peer Buddy’s Nieuwkomer op de ISK ook aan de slag gegaan met Peer Leaders en Peer Tutoren. Uit ervaring kennen Marijke en Tineke een belangrijke succesfactor voor het welslagen van Peer coaching: de mentoren moeten zijn opgeleid tot Docentcoach.

Het onderwijsconcept

In feite wordt het Saenredam een nieuwe school en daarmee is er een directe aanleiding om naast het nieuwe opleidingsprofiel ook te werken van een verfrist onderwijsconcept. De vernieuwde onderbouw kent drie clusters, te weten:

  • Lifestyle Science
  • Creatieve Economie
  • Changemakers

Door dit alles heen zit dus de Peer coaching van Peer2Peer gevlochten, maar ook deep democracy, kennis van de wereld algemeen, creativiteit en filosofie. Het is een robuust, maar flexibel aanbod, stelt de schoolleiding met voldoening. En het eigenaarschap van deze nieuwe opzet ligt voornamelijk bij het docententeam, net als het leerproces sterk bij de leerling komt te liggen. De presentatie van het nieuwe concept is binnen en buiten het Saenredam heel goed ontvangen.

Dirk J. van der Spoel