Learn2gether-foundation

Learn2gether foundation

De Learn2gether foundation heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de oplossing van sociaal maatschappelijke vraagstukken binnen het onderwijs.

Nieuwkomers

De Learn2gether foundation maakt gebruik van de Peer2Peer methode om nationaal en internationaal de integratie in het onderwijssysteem te bevorderen en te versnellen van kinderen van vluchtelingen en migranten (zogenaamde nieuwkomers).  In Nederland steunt de Learn2Gether foundation de integratie van vluchtelingenkinderen in het onderwijs bij de ISK scholen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Peer2Peer methode.

Gelijke kansen

Een ander vraagstuk waar de Learn2gether foundation zich op richt is het bevorderen van gelijke kansen voor alle kinderen in het onderwijs. De stichting ontwikkelt – samen met materie-deskundigen uit het onderwijs en vanuit de wetenschap – methoden en werkwijzen voor de versterking van de keten tussen docenten, ouders en leerlingen, zodat de talent-ontplooiing van leerlingen maximaal en gelijkwaardig tot zijn recht kan komen. Wij kijken daarbij nadrukkelijk naar buitenschoolse mogelijkheden en de naar de rol van ouders in het stimuleren van het leerproces van hun kinderen.

De Learn2gether foundation is een maatschappelijk onderneming zonder winstoogmerk.