Nieuwsbrief 1ste kwartaal 2018

Nieuwsbrief 1ste kwartaal 2018

De eerste keer. Het moest er eindelijk maar eens van komen. Van alle kanten krijg je te horen dat een goede communicatie dé belangrijkste heipaal is onder ieder bedrijf. En ja, daar konden ze wel eens gelijk in hebben.

Niet dat Peer2Peer slecht is in communiceren. In tegendeel, durf ik wel te beweren.  Maar het kan altijd beter en ja het is goed om steeds op zoek te zijn naar nieuwe manieren van communicatie. Bij communicatie is het net als bij leerstijlen: niet iedereen is steeds op dezelfde manier bevattelijk voor informatie.

Daarom ligt deze eerste Peer2Peer Nieuwsbrief in uw mailbox. En voortaan ieder kwartaal. Om ons verhaal nog eens op een andere manier onder uw aandacht te brengen. Wij, van Peer2Peer zijn immers story tellers. Net als heel veel docenten, studenten en leerlingen. Vertel het door …

Melek Usta, directeur Peer2Peer

Gelukkig Nieuwjaar voor alle bijna-brugklassers

“De kerstvakantie is de leukste vakantie”, hoor ik vaak om mij heen zeggen. En daar zit misschien wel wat in. Familie, vrienden, het licht dat dag op dag weer aangroeit en die ingetogen momentjes van bezinning: het heeft ook wel wat. Persoonlijk koester ik vooral de tijd na Oud & Nieuw, die paar dagen voordat de wereld weer over ons heen rolt. Dan is het hele gedoe gelukkig weer achter de rug en kan ik in een tropische modus wat dingen oprapen die al te lang zijn blijven liggen. Het lezen van nieuwsbrieven is daar eentje van. Uit het digitale stapeltje duikel ik de maandbrief van ‘Brein, leren en educatie’ op, een van mijn favorieten. Altijd even speuren naar iets wat met Peer coaching te maken heeft. En ja hoor… gevonden. Via de december editie kan ik doorklikken naar een web column van onderzoeker Marthe van der Donk en ‘hersenicoon’ Jelle Jolles. ‘Het welbevinden van brugklassers verdient meer aandacht’, kopt het artikel. In een onderzoek van het aan de VU gelieerde ‘Brein & Leren’ geeft een op de vijf van de 2200 ondervraagde brugklassers aan onder haar of zijn kunnen te presteren. Onderpresteerders lijken vooral de leerlingen te zijn die niet lekker in hun vel zitten. En ze vormen best een risico, voor nu en later. Er zijn voor een brugklasser redenen te over om zich niet als vanzelf senang te voelen. Onwennigheid in hun nieuwe schoolomgeving, in combinatie met de flinke neuropsychologische ontwikkelingen die nu eenmaal bij deze leeftijd horen en het nog niet goed genoeg uitgebalanceerde zelfinzicht.  Dat zijn er maar een paar. En het besef van onderpresteren op zich draagt ook al niet gezellig bij aan die tevredenheid over jezelf.

Hoe kan een school, hoe kunnen leerkrachten en ouders een positieve slinger geven aan dat gemankeerde welbevinden van brugklassers? In gesprek met ze gaan, zeggen de wetenschappers, hoe ongemakkelijk zo’n dialoog aan de lessenaar of de keukentafel soms ook is. Met de juiste interventies kun je het aantal risicofactoren behoorlijk beperken, voeg ik toe. Eentje daarvan is het inzetten van Peer coaching. Goed opgeleide Peer Leaders kunnen het verschil maken voor brugklassers die niet goed in hun vel zitten. Die kunnen in ieder geval veel doen om de onwennigheid op de nieuwe school. Peer Tutors sleutelen in bijlessen aan de onzekerheden op vakgebieden. Tegelijk zijn deze peer coaches ook positieve rolmodellen, wat ook nog eens bijdraagt aan het veilige gevoel.

Of peer coaching een panacee is voor alle brugklaskwalen meen ik te betwijfelen. Maar het helpt enorm bij het aandacht geven ten behoeve van het welbevinden. En daar vragen Jelle Jolles c.s. vooral om.

Dirk J. van der Spoel, Eindredactie

Nieuwsrubriek

Op 22 maart 2018 wordt de volgende Peer2Peer Leerkring Deze keer is het Hervorm Lyceum West in Amsterdam de gastschool. De Leerkring begint om 13.00 uur en vanaf 12.30 uur is de inloop.

Welkom! De Peer2Peer-familie groeit meer hard dan gestaag. In deze rubriek verwelkomen wij scholen die zich aansluiten of gaan uitbreiden met een nieuwe rol :

 • Het Coornhert Lyceum in Haarlem gaat aan de slag met Peer Leaders
 • De Praktijkschool De Brug in Assendelft start met de Peer Tutors PRO
 • Bij de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur is inmiddels de eerste lichting Peer Leaders getraind
 • Het DaVinci College en ROC Rijnland werken samen aan de introductie van Peer Buddy’s Nieuwkomer: MBO-studenten als Buddy voor ISK-leerlingen
     
 • Vooral de Peer Buddy Nieuwkomer kan zich verheugen in een grote belangstelling. Veel ISK’s (zou eigenlijk moeten zijn ISK-en, maar dat zegt niet zo lekker) weten subsidies te krijgen of succesvol fondsen aan te spreken, Weten hoe? Neem contact op met info@www.peer2peer-edu.nl We vertellen het graag.

Peer coaching in de samenwerking vo-mbo op het Martinus College en het Horizon College wordt bekostigd uit subsidie van het Ministerie van OCW. Weten hoe dat kan? Directeur Jan Jacob Jaasma vertelt hoe hij Peer coaching gaat koppelen aan LOB. Zie het artikel verderop in deze Nieuwsbrief.

De Knipselkrant

Scholen die met Peer2Peer in zee zijn gegaan om Peer coaching in te voeren, laten dat vaak luid en duidelijk merken. Op de eigen website van de school of via een artikeltje in een plaatselijk blad. Hieronder het bericht dat op de site van het Trias VMBO in Krommenie staat.

Peer2Peer coaching binnen het Trias VMBO

Peer2Peer coaching methode
Onze school doet mee met de Peer2Peer coaching methode. Deze methode is gebaseerd op samen leren, samen groeien. De achterliggende gedachte is wederzijds respect en een veilig schoolklimaat.
We werken met de volgende twee rollen:

De Peer Leader
De Peer Leader begeleidt één brugklas en maakt de leerlingen wegwijs in de school en omgeving. De meerwaarde van de Peer Leader is dat ze dezelfde belevingswereld hebben. Er is geen gezagsverhouding waardoor het makkelijker is om hulp te vragen.

De Peer Buddy
De Peer Buddy is het persoonlijk aanspreekpunt van een medeleerling. Dit betekent dat we voor leerlingen met taalachterstand of die extra zorg behoeven op onze school buddy’s hebben die hen wegwijs maken op school. Met de hulp van buddy’s integreren de nieuwe leerlingen sneller, werken ze binnen vertrouwde netwerken aan hun toekomst en wordt van alles over school en samenleving laagdrempelig besproken.

De school wordt veiliger en samenhangender door de verticale en horizontale netwerken die met de inzet van een Peer Buddy Nieuwkomer en Peer Leaders ontstaan.

Peer Leaders zeer succesvol

Afgelopen schooljaar is een experiment gestart met Peer Leaders in de onderbouw van het vmbo.  Deze Peer Leaders ondersteunen de mentoren in de begeleiding van brugklassen. Eerder hebben we daarover bericht.

Escape room
De nieuwe lichting Peer Leaders heeft het dit jaar fantastisch gedaan. Binnenkort verwachten zij hun certificaat uitgereikt te krijgen. Zo’n certificaat kunnen ze gebruiken op het mbo.
Om het behalen van het certificaat te vieren werd verleden jaar in mei in de Plantaan een escape room georganiseerd voor de leerlingen. Een escape room waar normaal maar 30% van de volwassenen binnen een uur uitkomt. Het team was inmiddels zo op elkaar ingespeeld dat ze ontsnapten in 59 minuten en 11 seconden.

Nieuwe lichting
Inmiddels is de werving van de nieuwe lichting Peer Leaders bij de huidige eerstejaars geweest. Dit jaar hadden wij zelfs nog meer aanmeldingen, namelijk 54 van de in totaal 93 leerlingen die er zijn. Er konden maar tien leerlingen gekozen worden. Wiebo Koeman en Filinta Karabulut hebben ze gekozen na  motivatiegesprekken met alle 54 leerlingen. De tien geselecteerde leerlingen fungeren het aankomend schooljaar als brugklasmentor voor onze nieuwe eerstejaars leerlingen. Als ze het net zo gaan doen als de lichting van 2017-2018 is succes verzekerd.

Wat doet een Peer Leader?

De overstap van de basisschool naar een brugklas is het vo gaat gepaard met allerlei onzekerheden. Nieuwe klasgenoten, vreemde leerkrachten, onbekende vakken, een schoolgebouw  als een doolhof en allerlei geschreven en ongeschreven regels : in het begin is dat allemaal heel verwarrend. Peer Leaders ontfermen zich aan het begin van een schooljaar over de nieuwe lichting  brugklassers of eerstejaars studenten.  Wat doen Peer leaders nou precies?

Scholen geven de standaard van de rol van Peer Leader vaak op hun eigen manier kleur en inhoud. Op de manier die het beste bij de school en de leerlingen past. Ze helpen vooral de nieuwelingen zich zo snel mogelijk thuis te voelen in hun nieuwe wereld. Ze leiden eerder ook al belangstellenden rond op open dagen, helpen jongste lichting de weg te vinden in het ingewikkelde gebouw, vertellen off the record wat je van wie ‘precies kunt verwachten, wat je vooral wel en beslist niet moet doen op school en gaan zelfs mee op brugklaskamp. En ze geven soms ook les. Over pesten bijvoorbeeld …

Onzekerheid is er later altijd weer opnieuw, bij iedere overstap naar een andere school of nieuwe opleiding. De Peer Leaders helpen op al die kruispunten in het onderwijs op een goede manier oversteken, halen de druk van de ketel en zorgen voor stressreductie door hun coaching. Brugklassers hebben aandacht nodig, zeggen ook de breindeskundigen (zie Editorial). Een Peer Leader geeft dat en draagt zo bij aan een groter gevoel van veiligheid in een nog wat onwennige omgeving.

Langs de meetlat van de 21ste eeuw

Peer coaches in het algemeen en dus ook Peer Leaders krijgen een speciale training om hun functie zo goed mogelijk uit te oefenen. Daarbij leren ze ook verschillende aspecten te hanteren van een op de toekomst gericht curriculum, dat zo mooi is samen te vatten onder de term: 21ste eeuwse vaardigheden.

Uit die schijf van elf moeten Peer Leaders op z’n minst een appel kunnen doen op de volgende skills:

 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Kritisch en creatief denken
 • Probleem oplossen

En verder fragmenten uit haast alle andere aspecten van het 21ste eeuwse leren. Peer coaching helpt jongeren beter voorbereid te zijn op de wereld na de school. Of je nu coacht of gecoacht wordt.

Rubriek ‘Toffe Peer’

Peer coaching is inmiddels gemeen goed geworden in een groeiend aantal scholen. Alle Peer coaches hebben een grondige training gekregen in de van Peer2Peer-methodiek en zij vervullen hun rol als coach allemaal met plezier en met verve. Dat is bijzonder. Jongeren die jongeren helpen zijn bijzonder en ze verdienen stuk voor stuk een pluim. Daar gaan we iets mee doen!

Soms tref je een Peer coach aan die er extra bovenuit springt. Die zich op de een of andere manier onderscheidt van de rest van al die andere bijzondere Peer coaches en die het verdient op het schild te worden gehesen. Voor die extra bijzondere coaches wordt in iedere Peer2Peer Nieuwsbrief in deze rubriek speciaal ruimte gemaakt om in het zonnetje gezet te worden.

Scholen kunnen kandidaten voor deze rubriek aandragen bij de redactie van de Peer2Peer Nieuwsbrief . Wie is uw Toffe Peer? Laat het ons weten!

info@www.peer2peer-edu.nl

Peer coaching en LOB, een opvallende combi in nieuwe doorstroomprogramma’s van vmbo naar mbo en havo.

Het Martinus College vo in Grootebroek (NH) en het Horizon MBO College in Hoorn e.o. hebben vlak voor het einde van 2017 een subsidieaanvraag gehonoreerd gekregen voor het opzetten van een soepeler doorstroomprogramma van vmbo naar mbo. Een van de vernieuwende elementen bij die aanvraag is Peer coaching.

Er moest worden geloot omdat de subsidieaanvraag zwaar overtekend was. Directeur Jan Jacob Jaasma van het Martinus College (zie foto) vermoedt dat bij de toekenning toch ook de originaliteit van de aanvraag geholpen heeft. En dat zou best eens kunnen, want LOB uitvoeren in combinatie met Peer coaching biedt een heel nieuw, aanlokkelijk perspectief.

Er is grote belangstelling voor deze subsidies. Er waren 385 aanvragen en dat bleken ruim 250 te veel. Dan wordt er dus geloot, had de website van het Ministerie al voorspeld. Jan Jacob Jaasma en zijn Martinus College horen bij de slechts 126 aanvragen die gegund zijn.

Het inzetten van Peer coaching bij Loopbaanoriëntatie en – Begeleiding is nog een hele organisatorische klus, maar het idee daar achter levert een spannend vooruitzicht. Bovenbouw vmbo’ers en oud-leerlingen die nu op het mbo zitten gaan niet alleen een rol spelen bij de voorlichting, maar ook bij de uitvoering van delen van het curriculum. Zo zit deze aanvraag in elkaar gestoken.

Peer2Peer wordt betrokken bij de precieze invulling van deze aansluitingstrajecten vmbo-mbo. Zowel de scholen als de trainer-coaches van Peer2Peer hebben daar innovatieve ideeën bij.

De regeling loopt via jaarlijkse aanvragen en toekenningen door tot 2020. Mocht uw school op dit thema meedenkkracht willen mobiliseren, neem dan gerust contact op met Peer2Peer. Meer weten over subsidies voor deze doorstroomprogramma’s? Klik dan op onderstaande link naar het Ministerie van OCW.

https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroom-vmbo-mbo-havo