P2P en de 21e eeuwse vaardigheden

  • 27 juni 2016
150 150 Peer2Peer

Vaardigheden voor de 21e eeuw..

algemeen2Onlangs presenteerde het Nationaal Expertise Centrum Leerplanontwikkeling (SLO) en het Kennisnet een nieuw model voor de 21e eeuwse vaardigheden. Het gaat daarbij om vaardigheden die leerlingen en studenten volgens de deskundigen in hun latere leven nodig hebben en die zij zich tijdens hun school- en studiecarrière eigen moeten maken. Denk daarbij aan ICT vaardigheden, maar ook aan soft-skilos zoals kritische denken, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Ook in internationale fora, zoals het World Economic Forum, benoemen het belang van gericht onderwijs op deze vaardigheden.

Nog beperkte inbedding

In het kader daarvan is er door Kennisnet en SLO ook onderzoek gedaan naar de aandacht voor en integratie van deze 21e eeuwse vaardigheden in het huidige basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland. De conclusie was dat er nog maar beperkte aandacht is voor deze vaardigheden in de landelijke leerplankaders. Ook is er nog maar heel beperkt sprake van inbedding in de reguliere onderwijsmethodes.

P2P stimuleert 21e eeuwse vaardigheden

De Peer2Peer methode, die uitgaat van de betrokkenheid bij- en verantwoordelijkheid van elkaar ontwikkeling van leerlingen en studenten, kan een belangrijk bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden. Zo stimuleert de methode de communicatieve vaardigheden en het samenwerken en bevordert het probleemoplossend vermogen en zelfregulering. Door de methodische aanpak kan de Peer2Peer methode een goede aanvulling zijn op de reguliere onderwijsmethoden om de zo belangrijk geachte 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen en studenten aan te leren.