Pivoteren

  • 19 december 2016
150 150 Peer2Peer

Pivoteren

‘Sinds ik een rol als peer coach heb, heb ik weer meer plezier in school’. Sharon, leerling van het Vellesan College in IJmuiden straalt ervan. Ze is een van die talloze leerlingen die de school toch maar een beetje ‘boring’ vinden, de plek waar je hinderlijk te veel uren van de dag wordt opgehokt tussen al die uitdagende belevenissen van het leven door. Maar sinds ze Peer Leader* is geworden heeft school weer betekenis voor haar. Ze heeft een rol gekregen in het oplossen van problemen, draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en belangrijker nog: ook voor een aantal medeleerlingen. Daar heeft ze talent voor…

*Een Peer Leader is de steun en toeverlaat voor brugklassers

Stressen !

De recente Kinderrechtentour: ‘Als je het ons vraagt’, een onderzoek naar het welbevinden van leerlingen door de ombudsvrouw Margrite Kalverboer, levert een triest beeld op. ‘Meer aandacht en minder werkdruk’ vragen de kinderen onder de 18 die bij deze Tour betrokken waren. Ok, de steekproef was een beetje klein, onwetenschappelijk misschien, maar dat neemt niet weg dat de bevraagde jongeren vragen om meer aandacht en minder werkdruk. We zouden het weer eens moeten hebben over stress en aandacht. Daar valt veel over te zeggen, zelf heel goede dingen.

Stressen !

Op een conferentie in Den Haag, op het Mondriaan ROC, uitte de voorzitter van de Mbo-Raad in de aanwezigheid van de minister en de staatssecretaris van OCW de klacht dat het mbo zich veel meer met beroepsonderwijs zouden willen bezighouden. En minder met het bijspijkeren van rekenen en taal. Het is ook wel behoorlijk stressen om iedereen van de lage referentieniveaus op te krikken naar het peil dat past bij startkwalificaties. Dat is stressen en kennelijk wil het mbo liever niet teveel aandacht meer daar naartoe brengen. Ennuh … hoe zat dat nou precies met burgerschap en volwaardigheid? Is dit  een krimpende definitie daarvan?

Niet stressen, maar stretchen !

Twee gemeenschappen met stapels problemen, ieder op hun eigen niveau. Zuchtend en steunend zoeken ze in de eigen kring naar oplossingen en sommigen hebben het zoeken daarnaar al lang opgegeven. Misschien is dé oplossing ook niet uitsluitend te vinden in de kring waar je zoekt en help je jezelf en anderen met het verruiming van je blijk.

Trek leerlingen en studenten niet alleen naar de hoek van de problemen. Maak ze deel van de oplossingen, rek je creatieve vermogens een beetje op en stap uit het overspannen stramien van de eendimensionale kijk op onderwijsstress. Samen? Ja, samen! Deel je zorgen met de leerlingen en studenten en kom samen tot oplossingen. Er zijn genoeg jongeren goed in rekenen en taal. Help ze daar trots op te zijn, gebruik hun talent en beloon dat. Geef ze de verantwoordelijkheid over een deel van het leerproces van hun schoolgenoten. Geef ze een rol als peer coach. Peer coaching genereert immers aandacht en reduceert de stress. En het ruilmiddel daarvoor is waardering of een toefje studiepunten en altijd is er eigen leerwinst als ‘collateral benefit’. Kantel het perspectief en betrek jongeren bij je oplossingen.

Dat is pivoteren. Het lijkt me een prachtig voornemen voor 2017 en de vele, vele jaren die nog komen.

Dirk J. van der Spoel

December 2016