Samen verantwoordelijkheid nemen voor jonge nieuwkomers

  • 18 mei 2018
150 150 Peer2Peer

Uit:  Schooldomein, e-Nieuwsbrief maart 2018  

Samen verantwoordelijkheid nemen voor jonge nieuwkomers

Edwin Meijer (r.), Directeur Bedrijven van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en Wiebe Wieling, Collegevoorzitter van de Scholengemeenschap Piter Jelles onthullen samen de Peer2Peer plaquette in de ISK Leeuwarden

Peer2Peer, een jonge organisatie die rotsvast gelooft in het succes van peer coaching, daagt leerlingen in het voortgezet onderwijs uit om nieuwkomers van hun eigen leeftijd te coachen. Tegelijk wordt een beroep gedaan op de plaatselijke overheid, serviceclubs en bedrijven om in het integratieproces verantwoordelijkheid te nemen. En beide initiatieven blijken niet tevergeefs.

Jonge nieuwkomers krijgen in een Eerste Opvangschool, ook wel een Internationale Schakelklas (ISK) genoemd, een stoomcursus in Nederlandse taal, een paar andere schoolvakken en in burgerschap. Ze leren in no time onze taal te spreken, krijgen door hoe de leercultuur in ons onderwijs in elkaar zit en ook het leven in de wereld daarbuiten. In maximaal twee jaar stromen deze nieuwkomers door naar een plek in het reguliere onderwijs. Voor leeftijdgenoten die een deel van de begeleiding van nieuwkomers op zich nemen, ontwikkelde Peer2Peer een training op maat.

De Peer Buddy’s Nieuwkomer (PBN) zijn de laagdrempelige maatjes met wie de nieuwkomers een paar keer per week afspreken. Eerst binnen school en in veel gevallen later ook daarbuiten. Waarover praten ze dan? Over schooldingen natuurlijk en allerlei andere zaken waar je een volwassene niet een-twee-drie mee ‘lastigvalt’. Door de hulp van deze buddy’s versnelt het integratieproces. Inmiddels lopen op ruim 30 ISK’s deze speciale Peer Buddy’s rond. Leuk en leerzaam voor de nieuwkomers, de buddy’s zelf en de school.

Voor een bijdrage in de bekostiging van deze PBN-trajecten kloppen Peer2Peer en geïnteresseerde scholen aan bij de plaatselijke overheid, serviceclubs en bedrijfsleven. Met succes. Door dit beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid willen bedrijven graag hun steentje bijdragen aan nieuwe verbindingen op cultureel en maatschappelijk terrein.