Anna Kanneworff

Dirk van der Spoel

Efza Üstüner

Ellen Kloos

Ingrid van den Bosch

Jan Westenbroek

Jorn ten Brink

Maartje Jongen

Melek Usta

Shake Sarkisian

Anna Kanneworff

Anna is van huis uit cultureel antropoloog en werkt als zelfstandig (team)coach en trainer in het onderwijs en de profit en non-profit sector. Door ervaringsgericht en in het ‘hier en nu’ te werken, maakt ze leren dynamisch en actueel. Leren is je bewust worden en je veilig voelen om te durven doen. Deze voorwaarden schept ze. Ze helpt niet-effectieve patronen te doorbreken en daarmee het potentieel in mensen te laten groeien en ontwikkelen. Dit doet ze zowel met groepen (docenten)teams als bij individuen.

E-mail: a.kanneworff@www.peer2peer-edu.nl
Telefoon: +31 (0)6 300 755 12

Dirk van der Spoel

Dirk is oprichter en eigenaar van Taylor Productions. Hij kent de vele dimensies van het onderwijs van binnenuit en in veel rollen: die van leraar, decaan, directeur, rector en van bestuurder. Hij is op landelijk en regionaal niveau betrokken bij experimenten en vernieuwingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

E-mail: d.vanderspoel@www.peer2peer-edu.nl
Telefoon: +31 (0)6 534 00 644

Efza Üstüner

Efza werkt als moderator, trainer en consultant op de thema’s onderwijs en diversiteit. Dit doet zij in lerende organisaties, zowel binnen als buiten het onderwijs. Naast de studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, begon zij al jong met het ondernemerschap. Als freelancer heeft zij ervaring in het trainen, begeleiden en adviseren van zowel leiders en managementteams van organisaties, als ook de reguliere medewerkers tot en met het leerlingniveau. Zij verstaat dan ook de taal van deze verschillende belanghebbenden. P2P werkt toe naar een zelfredzaam en duurzaam proces binnen de scholen waarbij al deze belanghebbenden vertegenwoordigd worden. Dat is de kracht van het programma. Immers, een alomvattende blik is de kern tot een vitale organisatie en bovenal een goed functionerende (P2P) gemeenschap waarbinnen ondersteuning, geborgenheid en verbinding bestaan. Efza werkt met een scherpe kijk op de inhoud en een zachte kijk op de persoon met vooral oog voor dat wat al goed gaat (appreciative inquiry) binnen een schoolorganisatie en bij kan dragen aan een succesvol P2P traject.

E-mail: e.ustuner@www.peer2peer-edu.nl
Telefoon: +31 (0)6 148 184 26

Ellen Kloos

Ellen heeft een rijke ervaring in het onderwijs als docent, coach en trainer. Haar begeleiding van docenten is gericht op effectief leraargedrag en het versterken van persoonlijk leiderschap. Het resultaat: een docent die groeit op zowel professioneel als persoonlijk vlak en een leeromgeving biedt waarin leerlingen goed gedijen. Haar stijl van werken is waarderend, praktisch, speels en inspirerend. Kenmerkend is dat Ellen snel een veilige en plezierige sfeer weet te creëren in haar begeleiding. De Peer2Peer methode ziet Ellen als een sleutel tot succes om een veilig en sociaal leef- en leerklimaat te bevorderen waarin leerlingen met hun aanwezige talenten en vaardigheden actief betrokken worden bij het onderwijs. De samenwerking tussen leerlingen onderling alsmede tussen docent en leerling leidt tot gedeeld eigenaarschap.

Email: e.kloos@www.peer2peer-edu.nl
Telefoon: +31 (0)6 502 283 95

Ingrid van den Bosch

Ingrid is een oplossingsgerichte trainer/coach die mensen uitdaagt om eens een andere bril op te zetten. Om op een andere manier naar jezelf en de wereld om je heen te kijken. Om talenten te ontdekken die je eerder niet zag. Oordeelloos en luchtig. Mensen in beweging krijgen is het middel. Het doel is persoonlijke ontwikkeling en leren. Het onderwijs is bij uitstek een plek waar dit centraal staat. Met de bagage van de senior-communicatieadviseur en haar levenservaring, durft Ingrid te confronteren. Met warmte en humor.

E-mail: i.vd.bosch@www.peer2peer-edu.nl
Telefoon: +31 (0)6 516 70 377

Jan Westenbroek

Jan heeft een rijke ervaring als auteur, uitgever, docent, trainer, coach en leidinggevende. Ook als bestuurder weet hij hoe de hazen lopen. Onderwijskundig is hij het meest geïnteresseerd in de effectiviteit van didactiek en pedagogiek. Wat werkt het best en waarom? Uiteindelijk gaat het hem erom ons onderwijs een beetje beter te maken.

E-mail: j.westenbroek@www.peer2peer-edu.nl
Telefoon: +31 (0)6 288 456 60

Jorn ten Brink

Jorn gelooft dat (jonge) mensen heel veel kunnen. Kunnen bijdragen, betekenen, verbeteren. En niet alleen kunnen, ook nog eens wíllen bijdragen aan een mooiere wereld. Het onderwijs ziet hij als de plek bij uitstek voor jongeren om zichzelf te verbazen, prikkelen en ontwikkelen. Zijn werkwijze begint bij het creëren van een positieve werksfeer om vervolgens jongeren vertrouwen en verantwoordelijk te geven zelf in beweging te komen. Door zijn ervaring als (organisatie-)psycholoog, coach & trainer kan hij snel schakelen tussen inhoud en proces. En vanwege zijn internationale ervaring in het onderwijs, blijft hij relaxed en positief in de meest gekke situaties.

E-mail: j.ten.brink@www.peer2peer-edu.nl
Telefoon: +31 (0)6 396 833 07

Maartje Jongen

Maartje is trainer, procesbegeleider en adviseur binnen het onderwijs en de jeugdzorg. Ze is een ras optimist, waardoor waarderend onderzoeken en de oplossingsgerichte benadering haar op het lijf geschreven zijn. Door zichtbaar te maken welke kwaliteiten en vaardigheden er al aanwezig zijn en deze op een andere manier in te zetten, komen mensen meer in hun kracht te staan. Dit geeft vaak al zoveel energie, dat stappen op weg naar de oplossing vervolgens met enthousiasme gemaakt worden. Maartje heeft veel ervaring met het begeleiden van groepen kinderen en jongeren en weet hoe belangrijk het is dat zij ervaringen en kennis kunnen uitwisselen om zo van en met elkaar te leren. Vandaar dat zij scholen graag kennis laat maken met de Peer2peer methode.

E-mail: m.jongen@www.peer2peer-edu.nl
Telefoon: +31 (0)6 493 05 219

Melek Usta

Melek Usta is initiator en drijvende kracht achter Peer2Peer. Zij is een verbinder en inspirator die in staat is verschillende mensen en talenten bij elkaar te brengen om tot innovatie en verbetering te komen. Melek is sinds 2000 betrokken bij het onderwijs in verschillende rollen. Als toezichthouder, trainer, coach en adviseur. Melek en haar team hebben het Peer Support concept, waar zij mede initiatiefnemer van is geweest, doorontwikkeld en met de nieuwste inzichten uit wetenschap en onderwijskunde verder verrijkt. Onder de nieuwe label Peer2Peer staat Melek en haar team het onderwijs graag terzijde om het talent van leerlingen en studenten nog beter te benutten. Haar betrokkenheid bij het onderwijs kent ook een persoonlijk motief. Als dochter van migrantenouders weet zij als geen ander hoe belangrijk goed onderwijs is voor een succesvol maatschappelijk leven.

E-mail: m.usta@www.peer2peer-edu.nl
Telefoon: +31 (0)6 204 243 47

Shake Sarkisian

Shake onderwijst, traint en coacht vanuit de overtuiging dat ieder mens een breed en kleurig palet aan talenten, kwaliteiten en mogelijkheden bezit. Leren ziet zij als een ontdekkingstocht, een avontuur waarin door betekenisgeving groei ontstaat. Zij creëert een open en veilig leerklimaat waar falen niet bestaat en met plezier geleerd wordt.

Als HBO-docent gelooft zij in de Peer2Peer methode. Leren van elkaar en met elkaar helpt de studenten gemotiveerd te blijven, door te gaan en resultaten te creëren in hun leven.

E-mail: s.sarkisian@www.peer2peer-edu.nl
Telefoon: +31 (0)6 207 905 92