Verslag Miniconferentie van de Peer2Peer Leerkring

  • 1 juni 2017
150 150 Peer2Peer

Verslag Miniconferentie van de Peer2Peer Leerkring op donderdag 18 mei 2017

‘Leren van en met elkaar’

Onder die banner is op donderdag 18 mei 2017 de eerste miniconferentie van de Peer2Peer Leerkring gehouden. Het is per slot het grondthema van Peer2Peer en  niet alleen van toepassing op leerlingen of studenten. Zo’n vijftig congresgangers, van de ervaren trainer-coaches van de Peer2Peer-organisatie tot absolute beginners, leerden in het mooie auditorium van het  Montfort College in Rotterdam-Zuid voor het eerst in deze setting van en met elkaar. Het is een geslaagde scrum geworden.

De hoorsessies. In het eerste deel van de middag presenteerde het Montfort College zich. Dat deed Nanda van Lent, teamleider bij het college. De gastschool heeft inmiddels ervaring opgedaan met Peer coaches in verschillende rollen en vijf leerlingen vertelden over hun bevindingen. Ze hadden zich gemeld als Peer Tutor of Peer Buddy toen het Montfort met Peer coaching begon en zij waren allemaal blij met deze ervaring. Een van de leerlingen had in de eerste periode begeleiding gekregen van een medeleerling en had zich vanwege de positieve ervaring meteen daarna gemeld als kandidaat Peer coach. De Peer coaches bevestigden zelf ook veel geleerd te hebben van hun rol als coach.

In een College Tourachtige setting werd Eric Luigies als initiatiefnemer van structurele Peer coaching in Nederland bevraagd over zijn ervaringen als begeleider van scholen. Hij wees op het belang van continuïteit van deze vorm van begeleiding in de school, zowel voor docenten als voor de leerlingen en studenten. Niet even een enkel keertje, niet als hobby van een enkeling, maar Peer coaching moet echt ingevlochten worden in het DNA van de school, zo stelde hij. Peer coaching moet leven bij de hele school: bij de directie en het hele personeel. Maar ook ouders moeten er steeds over te horen krijgen.

Tot slot van de trits inleidingen nam Régina Petit, senior onderzoeker van het Kohnstamm Instituut, de zaal mee in een wetenschappelijke verkenning van de effecten die Peer coaching heeft op de prestaties van leerlingen en studenten. ECBO, het Expertisecentrum voor Beroepsonderwijs, leverde eerder al een studie op waarin de positieve uitwerking van Peer coaching werd aangetoond. Het Kohnstamm Instituut overweegt een vervolgstudie, nu Peer coaching op verschillende vo- en mbo-scholen al een rij van jaren is ingebed in de zorgstructuur van die instituten.

De praatsessie. Het tweede deel van de middag was ingeruimd voor uitwisseling van ervaringen en het stellen van vragen. Aan de hand van een drietal thema’s en in steeds wisselende samenstelling discussieerden de groepen gedreven over Peer coaching. Begeleid door de trainer-coaches van Peer2Peer wisselende de congresgangers geanimeerd van gedachte. De behoefte om over Peer coaching te praten en door te praten was groot en er was gelukkig tijd voor. Maar altijd tekort natuurlijk. Ervaren scholen boden zich spontaan aan als gids voor de scholen die nog met veel vragen zitten. En zo is de Leerkring ook bedoeld: een Leerkring zijn van en voor lerende professionals. Veel is er gesproken over de geoliede logistiek rond Peer coaching: de aanmelding, koppeling van begeleider met de  begeleide en de terugkoppeling in de intervisie. Verder over het constant communiceren over de resultaten van de begeleiding door Peers, het belang van de rol van de directie in het geheel, het verankeren van Peer coaching in de meerjarenplannen en het vieren van behaalde mijlpalen. Leerlingen raken door Peer coaching intensiever bij de school betrokken en kunnen ook de organisatie voorzien van betrouwbare feedback. Veel kwam langs, genoeg materiaal om vele miniconferenties mee te vullen.

Helemaal volgens schema eindigde de eerste miniconferentie van de Peer2Peer leerkring strak om half vijf. Iedereen heeft deze middag veel kunnen halen en brengen: een traditie is geboren …